Instytut automatyki i robotyki Politechniki Warszawskiej

Aktualności - 2016-02


02-02-2016

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyki i robotyki

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, nadała uprawnienia Wydziałowi Mechatroniki Politechniki Warszawskiej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka.

więcej »